Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą.

Oferujemy lakierownie proszkowe różnorakich elementów stalowych, w kolorach dostępnych
w palecie RAL. Korzystamy z farb w strukturze połyskowej i matowej. Są to: farby epoksydowe, poliestrowo-epoksydowe, poliestrowe, poliuretanowe, silikonowe.

Piaskowanie/śrutowanie to proces polegający
na czyszczeniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym. W strumieniu sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy. Po przeprowadzeniu procesu piaskowania, powierzchnia jest w pełni gotowa
do dalszej obróbki (na przykład lakierowania proszkowego).

Cynkowanie ogniowe to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal, który polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych wyrobów stalowych w kąpieli płynnego cynku, poprzedzony fazą przygotowania wyrobów.

Spawanie  polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia
z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Źródłem ciepła jest zwykle łuk spawalniczy tworzony przez prąd generowany przez spawalnicze źródło prądu. Spawanie z użyciem łuku elektrycznego
to spawanie łukowe.

Zapraszamy do składania zapytań drogą mailową lub telefoniczną.